::: KCCS 홈페이지에 오신것을 환영합니다 :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 
작성일 : 10-03-18 14:06
복주머니
 글쓴이 : 함동진
조회 : 2,569  
   http://hamdongjin.kll.co.kr/  [573]
   http://cafe.daum.net/hamdj  [557]

(설날동시)  복주머니  /  함동진

                  복주머니  

                                                               함동진

              설날 아침

              엄마 아빠께서 주신 덕담 

 

              네 마음 속에

              평생 사랑주머니 달고 다녀라

              언제나 따스한 주님사랑 가득 채우고

 

              사랑에 주린 사람 만나거든

              나누어주거라

              어디서든.

2002. 1. 1.

2002. 2. 1. [2002 大宇全自動車 綜合價格表]  책자의 표지에 게재.  대우자동차 刊.

 

 

                                        사진/함동진 [2002 大宇全自動車 綜合價格表] 대우자동차 刊. 책자의 표지. 

깊은산골(長山)
함동진
http://hamdongjin.kll.co.kr/ 
http://cafe.daum.net/hamdj