::: KCCS 홈페이지에 오신것을 환영합니다 :::
main_5.GIF main_6.GIF main_7.GIF main_8.GIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
작성일 : 05-07-08 13:08
스프링필드 장로회의 유언문서(조동호 목사)
 글쓴이 : ccs
조회 : 1,868  
스프링필드 장로회의 유언문서(조동호 목사)
http://kccs.pe.kr/rm03.htm

The Last Will and Testament of the Springfield Presbytery
http://kccs.pe.kr/rm03.htm